Atsitiktinumai ir karjera

Nors įvairūs atsitiktiniai įvykiai gali turėti nemažą reikšmę karjeros raidoje, kol kas nėra atlikta daug tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama, kaip įvairūs atsitiktinumai veikia moksleivių karjeros pasirinkimus ir sprendimus. A. Hirschi (2010) pabandė šią tyrimų spragą užpildyti mėgindamas išsiaiškinti, kokią įtaką atsitiktinumai daro paaugliams, besirenkantiems ar mokytis toliau vidurinėje mokykloje, ar stoti į profesinę mokyklą (tyrimas vykdytas Šveicarijoje, kur nemažai paauglių pasirenka vidurinį išsilavinimą įgyti profesinėse mokyklose).

Tyrėjas atliko du tyrimus: pirmajame dalyvavo 229 vienuoliktokų, kurie pildė klausimynus apie jų buvusius karjeros kelio pasirinkimus (66 proc. mokėsi profesinio mokymo įstaigose; 70 proc. imties sudarė merginos). Tuo tarpu antrasis tyrimas buvo tęstinis: kelis kartus apklausti 245 aštuntokai/devintokai (50 proc. imties sudarė merginos). Tiriamieji buvo klausti, kiek atsitiktinumai veikia(-ė) jų perėjimą į vidurinę ar profesinę mokyklą; taip pat jų klausta apie įvairius atsitiktinius įvykius, darančius ar padariusius įtaką jų profesiniams pasirinkimams (atsitiktinumų pavyzdžiai – „tinkamas laikas, tinkama vieta“, atsitiktinai iš aplinkinių gauta informaciją apie tam tikrą profesiją ar sulauktas palaikymas siekti aukštesnių tikslų ar siekti mokytis naujoje srityje, darbo ar savanorystės patirtys, netikėti asmeniniai įvykiai -liga, sužeidimai ir pan., neplanuotas susidūrimas su patikusia ar kaip tik nepatikusia profesija ir t.t.).

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžiajai daliai – dviems trečiosioms – moksleivių atsitiktinumai yra padarę įtaką planuojant karjerą ir renkantis, kur ir ką mokytis. Paaugliai, kurie pasirinko mokytis profesinio mokymo įstaigoje, dažniau nurodė pastebintys atsitiktinumų poveikį jų karjerai nei paaugliai, kurie pasirinko tęsti mokslus vidurinėje mokykloje. Be to, daugiau atsitiktinumams reikšmės teikė tie paaugliai, kuriems būdingas didesnis išorinis kontrolės lokusas – t.y., polinkis priskirti įvykių priežastis išorinėms aplinkybėms, o ne sau.

Tyrime taip pat buvo vertinta, ar atsitiktinumai turi sąsajas su subjektyviai vertinamu perėjimo į vidurinę ar profesinę mokyklą sėkmingumu. Vyresnių paauglių (vienuoliktokų) tarpe atsitiktinumai neturėjo sąsajų su perėjimo vertinimu, tačiau paaugliai, kuriems jų manymu atsitiktinumai padarė didesnę įtaką, buvo dažniau linkę manyti, kad atsitiktinumai užkirto jiems kelią siekti turėtų profesinių ar mokymosi tikslų (t.y., daugiau atsitiktinumų siejosi su didesniu norų-pasirinkimo neatitikimu).
Tuo tarpu jaunesnių paauglių (aštuntokų/devintokų) tarpe atsitiktinumai buvo labiau susiję su perėjimo į tolesnį mokymąsi vertinimu. Pvz., paaugliai, kurių perėjimą į vidurinį ar profesinį mokymą veikė netikėtų kliūčių patyrimas šį perėjimą dažniau vertino neigiamai, be to, dažniau jautė, kad jų pasirinkimas neatitinka jų norų, tuo tarpu „buvimas tinkamoje vietoje tinkamu laiku“ dažniau siejosi su didesniu norų-pasirinkimo atitikimu ir (subjektyviai vertinant) sėkmingesniu perėjimo į tolesnį mokymąsi.
Šiuos jaunesnių ir vyresnių paauglių skirtumus tyrimo autorius aiškina tuo, kad vyresni paaugliai (t.y., 11tokai) atsitiktinumus vertino retrospektyviai (t.y., turėjo prisiminti tai, kas vyko prieš 2 metus), dėl to atsitiktinumų reikšmė, pasak autoriaus, galėjo būti nuvertinta – skirtingai nei aštuntokų/devintokų atveju, kur atsitiktinumų reikšmė matuota kelis kartus, paaugliams tuo metu atliekant profesinio kelio pasirinkimus.

Apibendrinant, nors tyrimas ir atliktas Šveicarijoje, kurios švietimo sistema skiriasi nuo mūsiškės, tyrimo rezultatai leidžia svarstyti, kad atsitiktinumai vis tik gali nemenkai veikti karjeros raidą. Taigi jų nereikėtų nuvertinti.

Šaltinis:
Hirschi, A. (2010). The Role of Chance Events in the School-to-Work Transition: The Influence of Demographic, Personality and Career Development Variables. Journal Of Vocational Behavior, 77(1), 39-49.
 

 

Kristina Paradnikė

Esu vaikų ir suaugusiųjų psichologė – psichoterapeutė. Savo klientams stengiuosi padėti atrasti ir stiprinti vidinius resursus bei įveikti kliūtis, trukdančias gyventi harmoningą ir pilnavertį gyvenimą.

Čia galite:
> Rasti daugiau mano straipsnių
> Sekti mano naujienas Facebook’e
> Užsirašyti psichologinei konsultacijai

 

Jei mano tinklaraščio straipsniai jums atrodo naudingi bei įdomūs ir norite man padėkoti, galite tai padaryti pasidalindami virtualiu “kavos puodeliu” 🙂 Norėdami tai padaryti paspauskite nuorodą žemiau ir sekite PayPal sistemos instrukcijas. Ačiū!