Pedagogams: (ne)išsprendžiami vaikų sunkumai

VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centras organizuoja mokymus ir seminarus mokytojams, klasių auklėtojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams,  socialiniams pedagogams ir kitiems pagalbos vaikui specialistams. Mokymai yra skirti praturtinti pedagogus psichologinėmis žiniomis apie įvairius vaikų sunkumus, vaikų raidą, gabumus bei bendravimą su vaikais.

Darželiams, mokykloms, dienos centrams siūlomi mokymai šiomis temomis:

 • Skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų psichologija
 • Mokymosi motyvacija
 • Patyčios
 • Pasiruošimas pirmai klasei
 • Kūrybiškumas ir gabumai
 • Emocijų valdymas
 • Žaidimų svarba vaiko gyvenime
 • Vaikų elgesio sunkumai
 • Vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais psichologiniai ypatumai
 • Bendravimas su mokinių tėvais
 • Nerimastingi vaikai
 • Pagalba hiperaktyviems vaikams
 • Vaikų adaptacija darželyje/mokykloje
 • Paauglių psichologija
 • Kaip “susikalbėti” su vaikais

Taip pat siūlome praktinius mokymus, skirtus mokytojų streso valdymui, perdegimo prevencijai, savęs pažinimui, emocinio intelekto stiprinimui ir kt.

 

Anksčiau vykę renginiai pedagogams:

Seminaras pedagogams „Vaikų elgesio sunkumai: ką gali mokytojas“

 

Seminaras pedagogams „Neįveikiami vaikų sunkumai“

 

Įvairi naudinga informacija pedagogams:

Pedagogams

 


Dėl mokymų galite susisiekti: