Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas

Gabumai – vis dar daug diskusijų tarp specialistų keliantis konstruktas. Iki šiol nesutariama dėl vieningo gabumų apibrėžimo, diskutuojama dėl gabumų prigimties ir sandaros, tačiau aiškiai sutariama dėl vieno: nepastebint ir neugdant gabumų vaikas greičiausiai neįgyvendins savo potencialo ir susidurs su įvairiais sunkumais. Taigi svarbu gabumus kuo anksčiau pastebėti ir kuo anksčiau pradėti gabų vaiką ugdyti.

VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centro psichologės Kristina Paradnikė ir Elnora Jachjajeva veda mokymus tėvams bei pedagogams apie ikimokyklinio ir mokyklininio amžiaus vaikų ir paauglių gabumų atpažinimą ir ugdymą.

Mokymuose nagrinėjama:

 • Kas yra gabumai?
 • Kaip atpažįstami gabūs vaikai?
 • Ar įmanoma pastebėti gabumus kūdikystėje?
 • Kokiais požymiais išsiskiria gabūs ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikai?
 • Su kokiais sunkumai susiduria gabūs vaikai darželyje, mokykloje, popamokinėje veikloje?
 • Ar gali vaikas būti gabus vienoje srityje, bet turėti sunkumų kitose srityse?
 • Kokie iššūkiai laukia pedagogų, dirbančių su gabiais vaikais?
 • Kaip pedagogai gali padėti gabiems vaikams, patiriantiems sunkumų?
 • Kaip ugdyti gabius vaikus?
 • Kuo prie vaikų gabumų atpažinimo bei ugdymo gali prisidėti tėvai?
 • Kaip stiprinti vaikų kūrybinius gebėjimus?

 

Psichologės – psichoterapeutės Kristinos Paradnikės video mokymai pedagogams apie ikimokyklinio amžiaus vaikų gabumus:

Gabių vaikų atpažinimas, ugdymas ir patiriami sunkumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose (6 ak. val.)

Gabių vaikų atpažinimas, ugdymas ir patiriami sunkumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose (6 ak. val.)


Dėl mokymų galite susisiekti: