K. Paradnikės gyvenimo aprašymas

Darbo patirtis:

Nuo 2018 m. sausio mėn. – VšĮ “Psichoterapijos ir mokymų centras” vadovė, psichologė-psichoterapeutė, lektorė. 
Kęstučio g. 41a, LT-08123 Vilnius.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. – vaikų ir suaugusiųjų psichologė-psichoterapeutė (vaikų ir suaugusiųjų psichologinis konsultavimas, psichoterapija, mokymai).
Kęstučio g. 41a, LT-08123 Vilnius.

2017 m. – 2018 m. Gabiųjų ugdymo centro psichologė – konsultantė (gabių vaikų įvertinimas, mokymų rengimas, tėvų ir vaikų konsultavimas).
Daukanto a. 1, LT-01122 Vilnius.

2017 m. balandis – 2018 m. vasaris – psichologė (vaikų ir tėvų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais, rekomendacijų įvairiais vaikų sunkumų klausimais ruošimas, vaikų psichologinis įvertinimas).
Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“, Brolių g. 18, LT – 02152 Vilnius.

2014 m. rugsėjis – 2016 gruodis – lektorė Mykolo Romerio universitete (psichologijos, psichologijos tyrimų metodologijos, asmenybių psichologijos, karjeros vystymo psichologijos paskaitų bei seminarų vedimas studentams).
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.

2012 m. rugsėjis – 2015 m. lapkritis – psichologė (vaikų, tėvų ir mokytojų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais, psichologinių tyrimų organizavimas, įgyvendinimas, tyrimų išvadų parengimas, prevencinių programų rengimas ir dalyvavimas jose, mokinių psichologinis įvertinimas).
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija, Architektų g. 68, LT-04109 Vilnius.

Kita profesinė patirtis:

2017 m. kovo mėn. – 2018 m. sausio mėn.
Facebook puslapio „Mokslu grįsta psichologija“ įkūrėja, tekstų autorė
Informacijos puslapiui paieška, mokslinės literatūros analizė, tekstų rengimas, puslapio administravimas

2016 m. rugsėjo – spalio mėn.
Research intern (mokslinė stažuotė)
VU University Amsterdam, De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam, The Netherlands; www.vu.nl

2013 vasario – kovo mėn.
Profesinė praktika Vilniaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
A.Vivulskio g. 2A, LT-03220, Vilnius

2009 m. – 2013 m.
Vaikų linijos savanorė (emocinė psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams telefonu ir laiškais)

Išsilavinimas:

2018 – 2019
Podiplominės studijos „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2014 – 2017
Podiplominės studijos „Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio psichoterapija)“, įgyta psichoterapeutės kvalifikacija.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2011 – 2013
Psichologijos (edukacinės) magistro laipsnis
Vilniaus Universitetas

2007 – 2011
Psichologijos bakalauro laipsnis
Vilniaus universitetas

Organizacijos:

Nuo 2019 – International Society of Schema Therapy

Nuo 2018 –  Lietuvos kognityviosios ir elgesio terapijos draugijos valdybos narė.

Nuo 2017  – Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė.

Nuo 2014 – Lietuvos psichologų sąjungos narė.

Profesinės kvalifikacijos kėlimas konferencijose, seminaruose: 

2020 m. birželio 11-12 d. dalyvavimas 18 akad. val. trukmės mokymuose „Atjautos ir atjautos sau įjungimo į psichoterapines įsisąmoninimu grįstas programas pagrindai“ (mokymai vyko nuotoliniu būdu).

2019 m. gruodžio 13-15 ir 2020 m. vasario 7-9 dalyvavimas 40 val. trukmės mokymuose „Individual Schema Therapy Certification Course. Introduction to Schema Therapy. Schema Therapy Strategies & Interventions“ (Vilnius).

2020 m. sausio 28 d. dalyvavimas 6 akad.val. trukmės konferencijoje “Sisteminis požiūris į lyčių lygybę. Priemonės smurto lyties pagrindu prevencijai ugdymo įstaigose” (Vilnius).

2019 m. lapkričio 15 d. dalyvavimas 8 val. trukmės tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „4-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija“ (Vilnius).

2019 m. rugpjūčio 29-30 d. dalyvavimas E. Roediger vestuose 12 val. trukmės mokymuose “Introduction to Schema Therapy (with focus on contextual, couples and trauma work)” (Ryga, Latvija).

2019 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavimas konferencijoje “Nuolatinės pastangos įkūnyti sąmoningumą įtampos kupiname gyvenime“ (Vilnius).

2019 m. birželio 2 d. dalyvavimas seminare “Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos jaunimui ir vaikams“ (Vilnius).

2019 m. gegužės 3 d. dalyvavimas W. T. Behary vestuose 6 val. trukmės mokymuose “Intimacy Disorders – Narcissism, Shame and the Hypersexual Mode” (Edinburgas, Škotija).

2019 m. gegužės 2 d. dalyvavimas E. Roediger vestuose 6 val. trukmės mokymuose “Training the Healthy Adult Mode” (Edinburgas, Škotija).

2019 m. gegužės 1 d. dalyvavimas P. Kasyanik vestuose 6 val. trukmės mokymuose “Group Schema Therapy for Adolescents” (Edinburgas, Škotija).

2019 m. kovo 19-20 ir gegužės 13 d. dalyvavimas 24 val . trukmės Rob A.J. d’Hondt vestuose mokymuose “Basic Training Motivational Interviewing” (Vilnius).

2019 m. vasario 7-10 d. dalyvavimas P. Kasyanik ir E. Romanova vestuose 24 val. trukmės mokymuose “Group Schema Therapy Workshop” (Ryga, Latvija).

2018 m. gruodžio 1-2 d. dalyvavimas 12 val. trukmės mokymuose „Body-focused Interventions in Schema Therapy“ (Ryga, Latvija).

2018 m. lapkričio 24-25 d. dalyvavimas P. Kasyanik vestuose 12 val. trukmės mokymuose “Schema Therapy Workshop” (Ryga, Latvija).

2018 m. lapkričio 16-18 d. dalyvavimas dr. H. Whitney (Didžioji Britanija) vestuose 24 val. trukmės mokymuose „Vaikų kognityvinė elgesio terapija“ (Vilnius, Lietuva).

2018 m. spalio 19-21 d. dalyvavimas 16 val. trukmės rof. S. Corrie iš Didžiosios Britanijo vestuose mokymuose „Supervizijos KET“ (Vilnius, Lietuva).

2018 m. spalio 6 d. dalyvavimas 5 val. trukmės LSMU ir Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijos organizuotoje konferencijoje „Angelai ir demonai: vitalinės galios ar jų tramdytojai“ (Kaunas, Lietuva).

2018 m. rugsėjo 28-29 d. dalyvavimas 18 akad. val. trukmės seminare „Pozityviosios (stiprybėmis grįstos) psichoterapijos ir KET integracija” (Vilnius, Lietuva).

2018 m. rugsėjo 21-23 d. dalyvavimas 30 ak.val. trukmės mokymuose „Įsisąmoninimo (mindfulness) psichologijos metodikomis grįstas meditacinis atsiskyrimas (retreat‘as)“, kurį vedė F. Koster ir J. Heynekamp (Vilnius, Lietuva).

2018 m. liepos 11-12 d. dalyvavimas 16 val. trukmės mokymuose „ASIST savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai“ (Vilnius, Lietuva).

2018 m. balandžio 27-28 d. dalyvavimas mokymuose “Porų (šeimų) kognityvinė ir elgesio terapija“, kurį vedė prof. Sarah Corrie (Vilnius, Lietuva).

2018 m. sausio 11 – 12 d. dalyvavimas mokymuose “Efektyvios tėvystės programa” (Vilnius, Lietuva).

2017 m. lapkričio 7 d. dalyvavimas seminare „Kaip kalbėti apie lytiškumą su mažaisiais?“ (Vilnius, Lietuva).

2017 m. lapkričio 4-5 d. dalyvavimas praktiniuose mokymuose „Asmenybės sferos įvertinimas naudojant projekcines vertinimo metodikas“ (Kaunas, Lietuva).

2017 m.  rugpjūčio 30 d. dalyvavimas seminare  “Seksualumas ir seksualinių problemų sprendimai psichoterapijoje” (Vilnius, Lietuva).

2017 m. rugpjūčio 17 d. dalyvavimas VšĮ Neuromedicinos instituto organizuotame seminare “Psichologinis atsparumas ir lankstumas. Teoriniai pagrindai ir praktinių įgūdžių lavinimas” (Vilnius, Lietuva).

2017 m. gegužės 26 – 28 d. dalyvavimas Network of Youth Excellence organizuotame tarptautiniame renginyje “NYEX Assembly and meeting” (Petnica, Serbia).

2017 m. gegužės 15 d. dalyvavimas konferencijoje „Kaip suvaldyti smurtą prieš darbuotojus?“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. spalio 14 d. dalyvavimas simpoziume „Servant-Leadership and Meaningful Work“ (Amsterdamas, Nyderlandai).

2016 m. liepos 2 d. dalyvavimas praktiniame seminare „Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos jauniems žmonėms ir vaikams“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. birželio 30 – liepos 1 d. dalyvavimas 20 val. trukmės seminare „Kūno terapijos pagrindai“ (Vilnius, Lietuva).

2016 m. balandžio 29 d. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“ (Palanga, Lietuva).

2015 m. gruodžio 10 d. dalyvavimas Elsevier Publishing Campus organizuotame akademiniame seminare „Author Workshop“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. lapkričio 6 d. dalyvavimas konferencijoje „Pagalba somatinėmis ligomis sergantiems vaikams“ (Kaunas, Lietuva).

2015 m. rugsėjo 25 d. dalyvavimas konferencijoje „Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje: Iššūkiai ir galimybės“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. rugsėjo 11 d. dalyvavimas prof.dr. A. Fedoravičiaus praktiniame seminare „Kognityvinė nerimo sutrikimų terapija“ (Vilnius, Lietuva).

2015 m. balandžio 11 d. dalyvavimas konferencijoje „Psichologas organizacijoje: inovacijų iššūkiai ir sprendimo galimybės“ (Vilnius, Lietuva).

2014 m. spalio 22 d. dalyvavimas konferencijoje “Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai” (Vilnius, Lietuva).

2014 m. rugsėjo 26 d. dalyvavimas seminare “Mokinių ugdymas karjerai: naujieji darbo rinkos iššūkiai profesiniam tapatumui” (Vilnius, Lietuva).

2014 m. liepos 15 d. dalyvavimas International School Psychology Association rengtame seminare „Cognitive Behavior Therapy (CBT): Developing Basic Knowledge & Skills for school Based Practice“ (Kaunas, Lietuva).

2014 m. gegužės 9 – 11 d. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Qua Vadis, Psichologija?“ (Kaunas, Lietuva).

2014 m. balandžio 26 – 27 d. dalyvavimas mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Šiuolaikinės kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai” (Vilnius, Lietuva).

2012 m. lapkričio mėn. – 2013 m. balandžio mėn. dalyvavimas mokymuose „Gabių vaikų atpažinimas: standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP taikymas“ Vilniaus universitete (Vilnius, Lietuva).

2012 lapkričio 5-7 d. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Papildomi projekto mokymai psichologams 2012 gruodžio 13-14 d. Ir 2013 m. sausio 10-11 d., įgyta darbo su NEO PI-R, NEO-FFI ir LPIK metodikomis kompetencija (Vilnius, Lietuva).

2012 spalio 26 d. „Kai vaikas serga: somatinių ligų psichologiniai aspektai“ (Vilnius, Lietuva).

2011 m. gruodžio 8 – 9 d.Vilniaus universiteto Filosofijos laboratorijos organizuotos konferencijos „Nuo psichotechnikos iki išplėtotos orientavimo karjerai sistemos“ dalyvė (Vilnius, Lietuva).